Lunds Studenters Spelmanslag

January 2013

Vårstart

Sun, 06/01/2013 - 14:43 -- webmaster

Vi startar för våren den 22:e januari. Alltså i första veckan på Universitetets vårtermin. Allt som vanligt, kl 19:00 på bangatan 10, ABFs lokaler.