Lunds Studenters Spelmanslag

March 2015

Spelhelg

Tue, 10/03/2015 - 13:32 -- FiaJohannessen

Spelhelg är inbokat i vår, det blir helgen vecka 16, den 18-19 april. Vi kommer vara i Dalby scoutstuga. Mer information kommer via mejl!