Lunds Studenters Spelmanslag

Start

Wed, 04/04/2012 - 23:18 -- webmaster

Vi är Lustspel. Vi är samling människor som ses och spelar musik ihop, folkmusik, mest svensk folkmusk, därför skulle man kunna kalla oss ett spelmanslag. Vi är också mestadels studenter, och träffas i Lund, det blir Lunds Studenters Spelmanslag. Alltså Lustspel