Lunds Studenters Spelmanslag

Höststart!

Thu, 15/08/2013 - 15:06 -- FiaJohannessen

Tisdagen den 3:e september sätter vi i gång igen för hösten. Kl 19 i lokalerna på Mårtenstorget.