Lunds Studenters Spelmanslag

Vårstart!

Fri, 03/01/2014 - 11:20 -- webmaster

Tisdagen den 21 januari kl 19 drar vi igång igen för våren. I vår vanliga lokal med ingång från Mårtenstorget.