Lunds Studenters Spelmanslag

Låtar spelade på repen VT 2016

19 april
Schottis från Enviken
Sarvin
Springlek från gränslandet
Polonäs e Grevelius, Småland
Hestekaren
Vals efter Ante Falk, Offerdal
Hemiolen
Ärjan
Gamla minnen
Lördagskvällen
Polonäs efter Lackström
Polonäs e Grevelius, Småland
Polonesse ur Swenska Folk-Dansar NY! (12 april) Gusten lärde ut

LÅTLISTA TILL SPELNINGEN 9 APRIL
Schottis från Enviken
Sarvin
Springlek från gränslandet
Baggbölebäckens klagan
Polonäs e Grevelius, Småland
Engelska efter Bruun
Engelska efter Mattias Kollberg
Nadjas brudpolska
Hestekaren
Vals efter Ante Falk, Offerdal
Hemiolen
Polonäs efter Andreas Dahlgren
Ärjan
Gamla minnen
Glaspolskan SATS Kör-arr. - Ale Möller

22 mars
Glaspolskan SATS Kör-arr. - Ale Möller
Nadjas brudpolska
Gamla minnen
Lördagskvällen
Polonäs efter Andreas Dahlgren
Ärjan
Polonäs e Grevelius, Småland
Baggbölebäckens klagan
Hemiolen
Engelska efter Bruun
Engelska efter Mattias Kollberg
Schottis från Enviken
Springlek från gränslandet
Sarvin
Vals efter Ante Falk, Offerdal
Rappalrönningen
Hestekaren

SPELHELGEN
Polonäs e Grevelius, Småland NY! Gusten lärde ut
Baggbölebäckens klagan NY! Tove lärde ut
Hemiolen NY! Gusten lärde ut

16 februari
Engelska efter Bruun NY! Ulrika lärde ut
Ziganoff NY! Samuel lärde ut
ÅRSMÖTE
Schottis från Enviken
Springlek från gränslandet
Sarvin
Vals efter Ante Falk, Offerdal
Rappalrönningen
Hestekaren

2 februari
Schottis från Enviken
Springlek från gränslandet
Sarvin
Vals efter Ante Falk, Offerdal
Hestekaren NY! Elin lärde ut
Rappalrönningen NY! Vidar lärde ut

26 januari
Vals efter Ante Falk, Offerdal NY! Ulrika lärde ut
Schottis från Enviken NY! Gusten lärde ut
Sarvin
Springlek från gränslandet
Nadjas brudpolska
Gamla minnen
Polonäs efter Lackström
Polonäs efter Andreas Dahlgren
Lördagskvällen

19 januari
Sarvin NY! Ulrika lärde ut
Springlek från gränslandet NY! Gusten lärde ut
Nadjas brudpolska
Gamla minnen
Polonäs efter Andreas Dahlgren