Lunds Studenters Spelmanslag

JULKONSERT!

Mon, 04/12/2017 - 16:40 -- louise.quistgaa...

Den 12 december kl.19.00 är det julkonsert på IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.

Kom och lyssna på oss, dansa Hamburg sekstur och fika kakor!